Địa chỉ:khu phố Nguyễn Giáo Phường Đồng Nguyên Từ Sơn Bắc Ninh
ĐT:02413835743
web:http://brc.vn
http://sh-tc.com
HÃY KHỞI NGHIỆP VÀ LỚN MẠNH CÙNG SH-TC VIỆT NAM
CÔNG TY CP XNK QUỐC TẾ SH-TC VIỆT NAM